Meclis'te bugün görüşülen yasalar 7 Haziran Cuma: TSK personeline ilişkin kanun teklifi kabul edildi - Haber Jet

Meclis’te bugün görüşülen yasalar 7 Haziran Cuma: TSK personeline ilişkin kanun teklifi kabul edildi

Haftaya yoğun gündemle başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir haftayı daha geride bıraktı. Mecliste bugün görüşülen yasalara ek olarak hafta boyunca fahiş fiyatlar ile mücadele, eğitimcilere yönelik şiddete ceza, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve TSK Personeline ilişkin konular ele alındı.

7 Haziran Cuma günü mecliste; TSK personeline ilişkin kanunu ile bazı personel kanunlarında değişiklik yapılması teklifinin birinci bölümündeki 28 madde kabul edildi.

MECLİS’TE BUGÜN GÖRÜŞÜLEN YASALAR: TSK PERSONELİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

Meclis tarafından kabul edilen maddelere göre; Harita Genel Müdürlüğü ile ilgili bazı düzenlemeler hakkında kanuna, Anayasa mahkemesi doğrultusunda madde eklenecek.

Harita Genel Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet bedelleri Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili bölümlerine aktarılacak.

Özel bütçeli idareler ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin tahsilat hesabına yatırılacak.

Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin tahsilat hesabına ödenecek.

Meclis’te Bugün Görüşülen Yasalar 7 Haziran Cuma: Tsk Personeline Ilişkin Kanun Teklifi Kabul Edildi

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları ile general ve amiraller hakkında ilgili hükümler kapsamında yürütülen işlemlerde soruşturma izni vermeye, soruşturma ve kovuşturma yapmaya yetkili mercilerin belirlenmesinde, ilgililerin son rütbeleri ve görevleri esas alınacak.

Tebligat Kanunu’na eklenen hükümle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebliğ sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Buna göre, KKTC’de konuşlu askeri birlik, karargah ve kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan kişi veya kurumlara yapılacak tebligatlar, yasa hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin istihdam ettiği veya hizmet alımı suretiyle çalıştırdığı personel veya memur vasıtasıyla yapılacak.

TSK personeli hangi kanuna tabi?

TSK İÇ HİZMET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Türk Silahlı Hizmetleri iç hizmet kanununda yapılan değişikliklere göre;

TSK personelinin kimlik, görev veya faaliyetlerinin, Milli Savunma Bakanlığınca yetki verilen durumlar hariç radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması veya açıklanması yasaklanıyor.

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda yapılan değişikle, kişilerin özel hayatının korunmasını isteme hakkı kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartıyla askeri birlik komutanı, askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı veya birim amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla önleme araması yapılabilecek.

İlave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz/malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, SGK tarafından belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretleri, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacak.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaya devam edenlerin tedavileri süresince ödenmesi gereken yol ücretleri ve gündelikleri, ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesinden ödenecek.

Terhislerini müteakip tedavisine devam olunacakların hastanelere sevkleri, yerleşim yerlerindeki veya yerleşim yerlerine en yakın askerlik şubeleri tarafından sağlanacak.

TSK hizmet içi kanununda yapılan değişiklikler

BU HAFTA MECLİSTE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Yoğun bir hafta geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde fahiş fiyatlar, eğitimcilere yönelik şiddete ceza, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve TSK Personeline ilişkin konular görüşüldü.

Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik öngören 23 maddelik kanun teklifi ile piyasa dengesini bozan işletmelere ceza verilecek ve fahiş fiyatlar ve stokçuluk yapanlara verilen ceza 12 milyona çıkarılacak.

STOKÇULARA KAPATMA CEZASI

Meclis’te kabul edilen kanuna göre 3 kez stokçuluk cezası alan işletmelere 6 gün içinde kapatma cezası verilebilme teklifinin tamamlanması halinde kanun teklifi Genel Kurula gönderilecek.

Stokçulara para cezası ne kadar?

EĞİTİMCİYE ŞİDDETE CEZA ARTIYOR

Eğitimde şiddet cezalarının artırılacağı kanun teklifi bu hafta meclis gündemine geldi.
Meb tarafından hazırlanan taslak meclise sunuldu. Taslakta; tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı cezaların yüzde 50 oranında artacak.

AK Parti’nin bu hafta meclise sunacağı iki ayrı kanun tasarısında; Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat yapılanmasında 50 maddeden oluşan düzenleme ve Ulaştırma Bakanlığı’nın limanlara yönelik değişiklik uygulanması teklifi meclis gündeminde yer alıyor.

KABUL EDİLMEYEN TEKLİFLER

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve HDP’nin İçtüzük’ün 19.maddesine göre verilen önerisi meclis tarafından kabul edilmemiştir.

PolitikaGündem

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir