Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi - Haber Jet

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kripto varlıklara ilişkin kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun teklifini kabul etti. Teklif, kripto varlık tanımlarından hizmet sağlayıcılarına kadar birçok alanda yenilikler getiriyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kripto varlıklara yönelik önemli düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni kabul etti. Bu düzenlemeler, kripto varlık tanımlarından, hizmet sağlayıcıların kurulması ve faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede yenilikler içeriyor.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Yeni düzenlemelere göre, kripto varlıklar ve bunların transferini sağlayan cüzdanlar, belirli tanımlar altında toplanıyor. “Kripto varlık”, dağıtık defter teknolojisi kullanılarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ve değer ifade edebilen gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı. “Cüzdan” ise kripto varlıkların transferini ve depolanmasını sağlayan yazılım ve donanımlar olarak tanımlanıyor.

Düzenleme kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyetlerine başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alması zorunlu olacak. Bu kuruluşlar, faaliyetleri sırasında uymaları gereken esaslar ve yükümlülüklerle ilgili olarak sıkı denetim altında olacak. Kuruluşlarının ve faaliyete başlamalarının yanı sıra, bu hizmet sağlayıcıların bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları da TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterlere uygun olmalı.

Kripto para düzenlemesi neleri içeriyor?

Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ortaklarının belli şartları taşıması gerekecek. Bunlar arasında müflis olmama, konkordato ilan etmemiş olma ve bazı suçlardan mahkumiyetin bulunmaması gibi şartlar yer alıyor. Platformların ortaklarına ve yönetim kurulu üyelerine de gerekli mali güç ve dürüstlük şartları getirilerek sektörde şeffaflık ve güvenin artırılması hedefleniyor.

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

DENETLEME YETKİSİ KİMDE OLACAK?

Yeni düzenlemelerle birlikte, platformlarda kripto varlıkların alım-satımı, takası ve saklanması konularında belirli kurallar getiriliyor. SPK, bu süreçlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi yetkisine sahip olacak. Platformlarda fiyatlar serbestçe oluşacak ancak piyasa bozucu eylemler ve işlemler sıkı bir şekilde izlenecek ve önlenecek.

Kripto varlıklar haczedilebilecek mi?

KRİPTO VARLIKLAR HACZEDİLEBİLECEK Mİ?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterilerinin kripto varlıklarını güvenli ve erişilebilir bir şekilde saklaması ve işlem kayıtlarının doğruluğunu sağlaması gerekecek. Müşterilerin varlıklarının, hizmet sağlayıcıların malvarlıklarından ayrı tutulması zorunlu olacak ve bu varlıklar haczedilemeyecek, rehin edilemeyecek ve iflas masasına dahil edilemeyecek.

Yatırımcıların korunması ve piyasanın şeffaflığı için atılan bu adımlar, Türkiye’de kripto varlıkların geleceğine dair önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

EkonomiKripto ParaPolitika

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir