Türk Veteriner Hekimleri Birliği ''Sokak Köpeklerini Uyutma yasası kabul edilse bile uygulamayacağız'' dedi - Haber Jet

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ”Sokak Köpeklerini Uyutma yasası kabul edilse bile uygulamayacağız” dedi

30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler uyutulacak... Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden Sokak Köpeklerini Uyutma yasasına sert tepki geldi! Sokak köpekleri uyutulacak mı?

Son günlerde gündemden düşmeyen önemli bir konu olan Sokak Köpeklerini Uyutma yasa tasarısı oldukça sert tepkiler almakta.

Özellikle de sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan, yaralanan ve hayatını kaybeden vatandaşlar için endişe uyandıran sokak köpeklerine karşı bir çözüm aranıyordu.

Sokak köpeklerinin 30 gün içerisinde sahiplendirilememesi durumunda uyutulmasını içeren yasa büyük tepkiler aldı!

SOKAK KÖPEKLERİ UYUTULACAK MI?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği sokak hayvanlarının öldürülmesini içeren yeni yasa tasarısına sert tepki gösterdi. Birlik, yapılan açıklamada taslağın hazırlanmasında meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmadığını ve sahadan uzak toplum vicdanını rahatsız eden değişiklikler içerdiğini belirtti.

Sokak hayvanları uyutulacak mı?

SOKAK KÖPEKLERİNİ UYUTMA YASASINI UYGULAMAYACAĞIZ

Açıklamada 2004 yılında çıkan 5199 sayılı Hayvan Koruma Kanunu’nun öncesinde sahipsiz hayvanların insani olmayan yöntemlerle yok edildiği hatırlattı. Bu dönemin ülkemize kaybettirdiği 20 yılın göz ardı edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tasarının sokak hayvanlarının ötanaziye tabi tutulması ve toplu itlaf edilmesi gibi uygulamaları içerdiğini belirterek bu yöntemlerin etik, insani ve vicdani olmadığını ifade etti.

Sokak hayvanları toplanacak mı?

ETİK BAKIŞ: SOKAK HAYVANLARI TOPLANACAK MI?

Veteriner hekimler açısından ötanazinin, yalnızca ağır hastalıklı veya acı çeken hayvanlar için uygulanan bir yöntem olduğu vurgulandı.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği sağlıklı hayvanların ötanazisinin hem etik ilkelere aykırı olduğunu hem de maliyet açısından kısırlaştırmadan daha zor ve pahalı bir yöntem olduğunu belirtti.

Önerilen uygulamanın, uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin algısını olumsuz etkileyeceği ve evrensel hekimlik ilkeleriyle bağdaşmadığı da vurgulandı.

Avrupa'da sokak hayvanları öldürülüyor mu?

AVRUPA’DA SOKAK HAYVANLARI ÖLDÜRÜLÜYOR MU?

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) sahipsiz hayvanların yönetiminde yakala-kısırlaştır-aşılat-geri bırak yaklaşımının etik ve sürdürülebilir bir yöntem olduğunu desteklemekte.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği yerel yönetimlerin hayvanları koruma ve yönetme sorumluluğunu eksiksiz yerine getirmeleri gerektiğini ve bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması çağrısında bulundu.

Avrupa'da sokak hayvanları öldürülüyor mu?

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin resmi sitesinde yaptıkları açıklamada sundukları çözüm önerileri ise şu şekilde:

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve meslek odaları olarak çözüm önerilerimiz;

 • Büyükşehir Belediyelerinde Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve diğer belediyelerde Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulmalıdır.
 • Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ve Veteriner İşleri Müdürlüklerinde nitelikli ve yeterli sayıda personel istihdamı sağlanmalıdır.
 • Geçici Bakımevi kapasitesini karşılar sayıda veteriner hekim, hayvan sağlığı yardımcı personeli ve işçi personel bulunmalıdır. Bu konuda standartlar oluşturulmalıdır. Geçici hayvan bakımevinde çalışan yardımcı personeller hijyen, hayvan davranışları, hayvan refahı ve bakımı, hayvanların tutulması ve yakalanması konusunda eğitim almalıdır.
 • İhtiyaç duyulan bölgelerde veteriner fakülteleri ve serbest veteriner hekimlerden kısırlaştırma çalışmalarında destek alınmalıdır.
 • Sahipli hayvanlar da dahil olmak üzere kontrolsüz üreme ve denetimsiz ticari satışların önüne geçilmeli, üretim yapılacaksa ilgili bakanlığın denetimi ve mutlaka veteriner hekimlerin denetimi ve onayıyla yapılmalıdır.
 • Sahipsiz kedi ve köpeklerin sokaktan sahiplenilmesi özendirilmeli, sahiplenilmesi halinde kimliklendirilmesi ile ilgili zorluklar ortadan kaldırılmalı, her yaştaki hayvan kimliklendirilebilmelidir.
 • Çevreye uyum gösteremeyen, yaşlı, zayıf, engelli vb. köpekler ve kediler sahiplendirilinceye kadar veya hayatları boyunca bakımevlerinde kalmalıdır
 • Hayvan sahiplenme şartları yeniden düzenlenmelidir.
 • Sokağa terkedilen hayvanlara ilişkin hayvan sahiplerine ciddi yaptırımlar uygulanmalıdır.
  Önemli bir sokak hayvanı kaynağı olan kırsal yerleşim alanları ile tarım işletmelerindeki hayvanlar denetim altına alınmalıdır.
 • Ayrıca, sahiplendirmenin özendirilmesi, devletin bu konuda destek vermesi, bireysel sahiplenmenin yanı sıra, ülkemizde bulunan çok sayıda şirketin ve kamu kurumlarının hayvanları sahiplenmesi sağlanmalıdır
 • Çözüm için başta meslek örgütleri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve diğer gönüllülerden yardım alınmalı, destekleri istismar eden kişi ve kurumlar denetlenmelidir.
  Son sözümüz şudur ki, bu yasa tasarısı son halini almadan önce, uygarlığın ilk zamanlarından beri birlikte yaşadığımız kedi ve köpekler ile bütünleşik bir yaşamı en iyi bilen akademik meslek olarak görüşlerimizin alınması gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve Veteriner Hekim Odaları

Son DakikaGündemÖne Çıkan Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir