Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak - Haber Jet

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak

Türkiye uzaya Alper Gezeravcı’nın ardından ikinci astronotunu göndermek için gün sayıyor. Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu 8 Haziran’da başlayacak. Peki, Tuva Cihangir Atasever hangi deneyleri yapacak? İşte Tuva Cihangir Atasever’in uzayda yapacağı bilimsel deneyler…

İlk astronotumuz Alper Gezeravcı uzayda gerçekleştirdiği deneyler ile bilim dünyasına katkılarda bulunmuş ve üniversitelerde derslere konu olacak çalışmalarda bulunmuştu. Uzaya gidecek ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever de uzayda birçok deney gerçekleştirecek. Gelin şimdi bu deneylerin neler olduğuna bakalım.

TUVA CİHANGİR ATASEVER’İN UZAYDA YAPACAĞI DENEYLER

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 deney gerçekleştirecek. Bunlar:

  • UZİKAT Uzayda İnsülin Kalemi Testi
  • BEACON Beyin Görüntüleme Deneyi
  • IvmeRad Radyasyon Dozimetre Deneyi
  • YUVA Yörünge Altı Uçuşta Vezikül Testi
  • MESSAGE
  • METABOLOM
  • MIYELOID
Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak 1

UZİKAT – UZAYDA İNSÜLİN KALEMİ TESTİ NEDİR?

Uzayda İnsülin Kalemi Testi, uzay yolculuğuna hazırlanan astronotların insülin ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen bir testtir. Bu test, astronotların uzayda kullanacakları insülin kalemlerinin uygunluğunu değerlendirmek için yapılan bir tür kalibrasyon ve performans testidir.

Uzaydaki yaşam koşulları, yerçekimi eksikliği ve diğer çevresel faktörler, ilaçların taşınması ve kullanılmasını etkileyebilir. Bu nedenle, uzayda kullanılacak ilaçların performansı ve güvenilirliği önceden test edilmelidir. İnsülin kalemleri de bu kapsamda test edilir ve Uzayda İnsülin Kalemi Testi, bu testlerden biridir.

BEACON – BEYİN GÖRÜNTÜLEME DENEYİ NEDİR?

Beyin görüntüleme deneyi, beyin aktivitesini görsel olarak gözlemlemek için kullanılan çeşitli görüntüleme tekniklerini içeren bir araştırma yöntemidir. Bu deneyler genellikle bir katılımcının beyin aktivitesini ölçmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilir.

Bu tür deneylerin amacı, bir kişinin belirli bir görevi yerine getirirken veya belirli bir uyarıcıya yanıt verirken hangi beyin bölgelerinin aktive olduğunu anlamaktır. Örneğin, bir kişinin bir nesneyi tanıması veya bir görevi gerçekleştirmesi sırasında hangi beyin bölgelerinin etkin olduğunu belirlemek için beyin görüntüleme deneyleri kullanılabilir.

Bu deneyler, beyin fonksiyonlarını anlamak, nörolojik bozuklukları teşhis etmek ve tedavi etmek için değerli bilgiler sağlayabilir. Ayrıca, beyin görüntüleme deneyleri bilişsel psikoloji ve nörobilim gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılır.

IVMERAD – RADYASYON DOZİMETRE DENEYİ NEDİR?

Radyasyon dozimetre deneyi, genellikle radyasyon maruziyetini ölçmek veya izlemek için kullanılan bir test veya deneydir. Bu deneyler genellikle nükleer enerji tesislerinde, tıbbi görüntüleme cihazlarında, endüstriyel radyasyon alanlarında veya radyasyonla çalışan diğer ortamlarda çalışan insanların güvenliğini sağlamak için kullanılır.

Radyasyon dozimetreleri, kişinin maruz kaldığı radyasyon miktarını ölçmek için kullanılan cihazlardır. Bu dozimetreler, kişinin vücuduna veya giysilerine takılabilir. Radyasyon dozimetreleri, X-ışınları, gama ışınları veya nötronlar gibi çeşitli radyasyon türlerini algılayabilir.

Deneyler genellikle, bir kişinin belirli bir süre boyunca radyasyona maruz kaldığı ve bu maruziyetin ne kadar olduğunu belirlemek için yapılır. Bu bilgiler, radyasyonla çalışan ortamlarda güvenlik standartlarını belirlemek, çalışanların güvenliğini sağlamak ve olası radyasyon tehlikelerini azaltmak için kullanılabilir.

YUVA – YÖRÜNGE ALTI UÇUŞTA VEZİKÜL TESTİ NEDİR?

Yörünge altı uçuşta vezikül testi, uzay yolculuğunda astronotların fizyolojik sağlığını izlemek için yapılan bir tıbbi testtir. Vezikül, idrar yolu enfeksiyonları gibi bazı tıbbi durumların belirtilerini gösterebilir. Bu test, astronotların uzayda geçirdikleri süre boyunca idrar örneklerinin incelenmesini içerir. Uzayda yer çekimsiz ortamda vücudun su dengesi, kemik yoğunluğu ve diğer birçok fizyolojik süreç değişebilir, bu nedenle bu testler uzayda fizyolojik değişiklikleri izlemek ve gerekirse tedaviye erken müdahale etmek için önemlidir.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak 2

MESSAGE DENEYİ NEDİR?

Uzayda “MESSAGE” deneyi, yüksek teknoloji ve iletişim araştırmaları alanında önemli bir girişimdir. “MESSAGE” kısaltması, “Messaging Extraterrestrial Intelligence” yani “Uzaylı Zekasıyla İletişim Kurma” anlamına gelir. Bu deney, dünya dışı zeki yaşam formlarını keşfetme amacı taşır.

Genellikle bu tür deneyler, özel teleskoplar veya radyo dalgaları gibi iletişim araçları aracılığıyla yapılmaktadır. Örneğin, SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – Dünya Dışı Zeka Arayışı) projesi, uzaydan gelen radyo dalgalarını dinleyerek potansiyel uzaylı iletişimini araştırır.

“MESSAGE” deneyi, belirli bir mesajı veya bilgi paketini uzaya göndererek uzaylı medeniyetlerle temas kurma çabalarını içerebilir. Bu mesajlar genellikle matematiksel veya bilimsel temellere dayalıdır, çünkü bu tür dil formları evrensel olarak anlaşılabilir olabilir. Bu tür deneylerin amacı, evrenin derinliklerindeki olası zeki yaşam formlarıyla iletişim kurma umudunu taşır. Ancak, bu tür deneylerin sonuçları ve etik yönleri, bilim camiasında ve toplumda tartışma konusu olmuştur.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak 3

METABOLOM DENEYİ NEDİR?

METABOLOM, “Metabolic Analyses of Biofilms in Low Earth Orbit and Microgravity” (Düşük Yer Yörüngesi ve Mikrogravitede Biyofilm Metabolik Analizleri) anlamına geliyor. Bu deney, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) gerçekleştirilen bir bilimsel araştırmadır. METABOLOM deneyi, biyofilm oluşumunu ve davranışını mikrogravite ortamında anlamak için tasarlanmıştır. Biyofilm, yüzeylerde mikroorganizmaların oluşturduğu ince bir tabakadır ve çeşitli endüstriyel ve tıbbi uygulamalarda önemli rol oynar. METABOLOM deneyi, biyofilm oluşumunun mikrogravitede nasıl değiştiğini ve bu değişikliklerin mikroorganizmaların metabolik aktivitesi üzerindeki etkilerini araştırarak uzayda yaşam için önemli bir konuya ışık tutar. Bu tür araştırmalar, uzay istasyonlarında yaşam koşullarını iyileştirmek ve uzay seyahatlerini daha güvenli hale getirmek için önemlidir.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, uzayda 7 bilimsel deney yapacak 4

MIYELOID DENEYİ NEDİR?

Miyeloid hücreler, kemik iliğinde üretilen ve bağışıklık sistemi ile ilişkili olan bir tür kan hücresidir. Uzayda yapılan araştırmalar genellikle insan vücudunun uzay ortamına nasıl tepki verdiğini, özellikle de uzun süreli uzay görevlerinde yaşanan fizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçlar.

GündemSon Dakika

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir