MİT Caesar ve Route şifreleme yöntemli kriptoloji soruları yayınladı: Kriptoloji nedir? - Haber Jet

MİT Caesar ve Route şifreleme yöntemli kriptoloji soruları yayınladı: Kriptoloji nedir?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınav öncesinde adaylara rehberlik etmek amacıyla 5 tane kriptoloji örnek sorusu yayınladı. Bu örnek sorular, kriptoloji alanına ilgi duyan ve bu zorlu sınava hazırlanan adaylar için oldukça faydalı bir kaynak olarak sunuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı kriptolojiye dair örnek sorular içeren bir sınav yayınladı. Bu sınav kriptografi ve kriptoanaliz alanlarında uzmanlaşmak isteyenler için önemli bir adım olarak bilinmekte. Yayımlanan örnek sorular, zorluğu ve şifreleme çeşitleri ile dikkat çekti, böylece doğru cevabı bulmak için sosyal medyada bir yarış başladı.

MİT kriptoloji testi örnek sorularını yayınladı

MİT’in yayınladığı örnek sorular, bu alanlardaki bilgi ve beceriyi test etmeyi amaçlıyor.

Örnek sorulardan biri klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesine odaklanıyor. Her harfi belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapan bu yöntemde, verilen anahtara göre şifrelenmiş metinlerin açık hallerini bulmak gerekiyor. Diğer sorular ise Route şifrelemesi gibi farklı teknikleri içeriyor ve katılımcıları kriptolojinin derinliklerine doğru zorlu bir yolculuğa çıkarıyor.

Route şifreleme nedir?

Kriptoloji nedir?

Kriptoloji temelde bilgilerin gizlenmesi ve gizlenen bilgilerin ortaya çıkarılmasıyla ilgilenen bir bilim dalıdır. Kriptografi ve kriptoanaliz olmak üzere iki alt sistemden oluşur. Kriptografi, bilgilerin şifrelenmesiyle ilgilenirken, kriptoanaliz ise şifrelenmiş bilgilerin çözülmesiyle uğraşır.

MİT’in yayınladığı örnek soruların tamamı şu şekildeydi:

1: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse “CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI” şifreli ifadenin açık hali nedir?

2: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, “MERHABA” kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?

3: Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki “AIRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ” ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.)

4: Şifreli metinde hangi mesaj gizli?

“MÇİRY İİNEE TNHHR VAEND ATRAE”

5: Dördüncü sorunun cevabı ve verilen tablo ile senin için Atatürk’ün bir sözünü şifreledik. Bulabilir misin?

ÖDOPÇEARREJNSĞKTHJÇIUFIN PSIUNJEPVÖGÖMUUSPJZÖYÇÇYNRĞJNTHUSÜIJFFNĞÖAOÖSAİLEKHUI ÜNCUPPBSÖNTLSHÇÖÖRÜİDDBMLAYAYLTIOÖRND TPRBJUEDYĞHELTÖAFĞRBEJTBUDPZIJVZVİOÜPCŞOSNNHMŞTFJİUACOOISESKSUMÇÜ LBZOBMÇFKZVÇÇZCÖOĞSİCSTLÜ

Mİt Caesar Ve Route şifreleme Yöntemli Kriptoloji Soruları Yayınladı: Kriptoloji Nedir?

GündemKripto ParaSon DakikaTrend

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir