Çarpıcı makale! Kız çocuğu olanlar solcu, erkek çocuğu olanlar sağcı oluyor - Haber Jet

Çarpıcı makale! Kız çocuğu olanlar solcu, erkek çocuğu olanlar sağcı oluyor

Warwick Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden Andrew Oswald'ın çarpıcı makalesinde kız çocuk sahibi olmanın insanları daha solcu, erkek çocuk sahibi olmanın ise tam aksine insanları daha sağcı yaptığı öne sürüldü.

Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma ilginç bir veriyi ortaya koydu.

Bu araştırmaya göre kız çocuklarının insanları daha solcu yaptığına dair kanıtlar sunuldu.

Erkek çocuk sahibi olmanın ise tam tersine onları daha sağcı yaptığı ortaya konuldu.

Ekonomik ve evrimsel kökenleri araştıran makale aynı zamanda araştırmanın nereye varabileceği konusunda da spekülasyon sunuyor. Çünkü makale bir varsayımla bitiyor.

Makale sol görüşlü bireylerin, yakın geçmişte birçok kadının doğduğu ailelerden geldiğini ortaya koyuyor.

Warwick Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Andrew Oswald’ın araştırmasına göre kız çocuk sahibi olmak insanları daha solcu yapıyor.

Erkek çocuk sahibi olmak ise tam aksine insanları daha sağcı yapıyor.

Ebeveynlerin, politikacıların, seçmenlerin ve sosyal bilimcilerin bu olgunun farkında olmadığını savunan makale ekonomik ve evrimsel kökenlere iniyor.

JEL sınıflandırmasının D1, D72, H1, J7 kategorisinde yapılan bu makale  çocukların ebeveynlerinin siyasi tercihlerini şekillendirdiğini ileri sürüyor.

Çarpıcı makale! Kız çocuğu olanlar solcu, erkek çocuğu olanlar sağcı oluyor 2

KIZ ÇOCUĞU OLANLAR SOLCU, ERKEK ÇOCUĞU OLANLAR SAĞCI OLUYOR

Kız çocuk sahibi olmanın insanları daha solcu olmaya ittiğine dair kanıt sağlıyor.

Erkek çocuk doğurmak ise tersine, insanların sağcı bir şekilde oy verme olasılığını artırıyor.

Araştırma çocukların cinsiyetinin hem işgücü arzı kararlarını hem de ebeveynlerin ailedeki kendi rollerine yönelik tutumlarını etkilediğini ortaya koyuyor.

Söz konusu makalede kadın politikacıların siyasi tartışmalarda erkeklerden farklı sorular sorduklarının da altı çiziliyor.

Ayrıca babaların kürtaj etiği gibi kadınlara ilişkin konulardaki görüşlerinin kızlarının olup olmamasına göre etkilendiği ortaya konuluyor.

Makaleye göre insanlar kız çocukları varsa daha liberal, erkek çocukları varsa daha az liberal olma eğiliminde.

Makale özellikle evrimsel ilkelere başvuruyor. Ana fikir  erkek ve kadınların siyasi tercihlerinin ​​prensipte çocuk sahibi oldukça değişebildiği üzerine şekilleniyor.

Erkek ve kadın ebeveynlerin oy verme tercihlerini değiştirmelerinin evrimsel olarak rasyonel olduğu savunuluyor.

Araştırmaya göre kadınların toplum güvenliği gibi kamu mallarından daha fazla fayda sağladığı için, kadınların doğası gereği erkeklerden daha sol görüşlü olduğu ortaya çıkıyor.

Kadınlar erkeklerle karşılaştırıldığında daha fazla kamu malı arzını ve gelir üzerinden daha yüksek vergi oranını tercih ediyor. Bunun nedeni, ilkinden marjinal faydalarının nispeten yüksek olması ve ikincisinden dolayı karşılaştıkları vergi cezasının nispeten düşük olması gösteriliyor.

Ancak erkekler kız çocukları edindikçe, yavaş yavaş siyasi duruşlarını değiştiriyor ve ‘kadınların’ daha sıkı bir gelir vergisi tarifesi ve daha fazla kamu yararına yönelik arzusuna daha sempatik hale geliyor. Daha sol görüşlü oluyorlar.

Benzer şekilde, çok sayıda oğlu olan bir anne, daha düşük vergiler ve daha az kamu malı arzı yönündeki ‘erkek’ davasına sempati duymaya başlar. Daha sağcı oluyor.

Çarpıcı makale! Kız çocuğu olanlar solcu, erkek çocuğu olanlar sağcı oluyor 3

GündemEditörün SeçtikleriSon DakikaYaşam

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir